Caneuon o'r sioeau / Songs from the shows of Eilir Owen Griffiths. Alto Publications 2009. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh text only. Can...

+

One of the most popular musical shows written for Theatr Maldwyn. Y Lolfa, 086243484X, 1998. Geiriau Cymraeg yn unig. Colli'r Cyfan -...

+

7 o ganeuon gan Robat Arwyn & Mererid Hopwood. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh text only. Curiad, 2020. Prolog - unsain / unison neu / or SA...

+

Holl ganeuon cyngerdd agoriadol Eisteddfod Caerdydd 2018 gan Robat Arwyn & Mererid Hopwood, sy'n darlunio bywyd yr actor / canwr Paul Robeson a'i...

+

Fersiwn Cymraeg o / The Welsh translation of 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat'. Andrew Lloyd Webber & Tim Rice, tr. Aled Lloyd Davies...

+

Addasiad o'r gyfrol Enchanted Evenings: The Broadway Musical from Show Boat to Sondheim. Mae'r llyfr yn dilyn datblygiad sioeau cerdd Broadway gan...

+

Derec Williams, Linda Gittins + Penri Roberts. Sain, 2018. SATB + unawdau + piano. Oratorio gyfoes yn seiliedig ar Efengyl Sant Ioan / A...

+

Sioe "Nia Ben Aur" yn llawn / Full vocal score of the Welsh musical "Nia Ben Aur". Cyfansoddwyr amrywiol/ Various composers. Sain, 2014, CS061,...

+

O'r Sioe
  £10.99

Caneuon 'Sioe' poblogaidd/ Popular show songs. Curiad, 570101191, 1998, ed. Ruth Myfanwy. Geiriau Cymraeg yn unig. Atgof - Eirlys Gravelle,...

+

Sioeau Maldwyn
  £8.95

Caneuon o'r sioeau Theatr Maldwyn/songs from Theatr Maldwyn shows. Linda Gittins, Derec Williams & Penri Roberts, Y Lolfa, 0862434912, 1999....

+

Casgliad amrywiol o ganeuon Cymraeg o fyd y sioeau cerdd. Cyfieithiadau newydd sbon o sioeau Broadway a'r West End, yn ogystal â chaneuon gwreiddiol...

+

Sneb yn Becso Dam
  £11.95

Sioe gerdd wedi'i seilio ar albwm cysyniadol/ musical based on the songs of the group Edward H Dafis . Gol./ed. Rhys Taylor. Y Lolfa, 2012....

+