Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant, Gwennant Pyrs & Mair Carrington Roberts (+ cerddi / poems, Geraint Lloyd Owen) , 2016....

+

Diliau'r Dyffryn
  £5.00

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. V arious composers, CCDC, 2004. Eisteddfod Genedlaethol 2020 Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (Glenys)...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Various composers, 1988. Breinlan – Hall, Gaenor Deudraeth – Williams, Menai...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Gilmor Griffiths, Y Lolfa, 1984. Gŵyl Cerdd Dant 2020 Deuawd Oedran Uwchradd Bl.7-11 ( Carnguwch )...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant tr./arr. Haydn Morris, Snell, 1939. With specimen vocal settings. Caru Doli...

+

With sample vocal settings.

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant tr./ arr. Nansi Richards (Telynores Maldwyn), Snell, 1954. Eisteddfod Genedlaethol 2020 Triawd neu...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant, Bethan Bryn. Curiad 2001. [The title refers to the traditional stew of leftovers from North Wales /...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. tr./arr. Mair Roberts, CCDC. Arglwydd y Ddawns Ble'r Ei Di Boneddwr Mawr...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Gwennant Pyrs, Curiad,1997. Eisteddfod yr Urdd 2020 Parti Cerdd Dant 14-25 oed (Mared) &...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Bethan Bryn, Curiad, 2006. Eisteddfod yr Urdd 2020 Grwp Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed 3-8 mewn nifer...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Elsbeth M Jones, CCDC,1978. Eisteddfod Genedlaethol 2020 Cor Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (Plascrug)...

+