Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. tr./ arr Tom Williams. Snell, 1944 With sample vocal settings. NB last few copies of an old...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant tr./ arr. Tom Williams - Snell, 1951. With sample vocal settings. Adlais Nia...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Llyfni & Mallt Huws et. al., arr Tom Williams, Snell - 1951 With sample vocal...

+

Alaw Tawe
  £5.00

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Various composers, 2005. Bae Abertawe - Berian Wyn Lewis...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant by Lampeter born Eirian Jones. Y Lolfa, 1998. Eisteddfod Genedlaethol 2022 Cystadleuaeth Cyfeilio - i...

+

Casgliad o /Collection of geinciau Cerdd Dant. Haydn Morris, Snell - 1961 Conset y Siri Craig y Nos Dwr-y-Felin...

+

Bedw Gwynion
  £5.00

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Bethan Bryn, Gwenllian Dwyryd, Mona Meirion + Menai Williams / Va rious composers, CCDC....

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Mona Meirion & Nan Jones , CCDC, 1977. Eisteddfod Genedlaethol 2023 Parti Cerdd Dant at 20 mewn...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. tr./arr. P.H.Lewis & Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), Snell 1960 Y Bardd yn ei Awen...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant tr./arr Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), Snell 1960. Arfor Bedw Gwynion...

+

Ceinciau 99
  £4.99

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Various composers, CCDC, 1999. Bryn Dreiniog - Eirian Williams...

+

Ceinciau Cynythog
  £2.50

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Various composers, CCDC, 1992 Beto Sian - Bethan Antur Bryn Erydd - Beti Puw...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Various composers, CCDC, 1997. Afallon - Nia Elain Bro Derfel...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Owain Sion. Sain, 2012. 9780907551249. Eisteddfod Genedlaethol 2022 Cystadleuaeth Cyfeilio - i...

+

12 o geinciau newydd / A new collection of cerdd dant melodies - Einir Wyn Jones. Sain, 2017. Eisteddfod Genedlaethol 2023 Unawd Cerdd Dant...

+

Casgliad o / Collection of 12 geinciau Cerdd Dant. Various composers, 2016. Eisteddfod Genedlaethol 2022 Unawd Cerdd Dant o dan 12 oed ( Traeth...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Menai Williams, CCDC, 1986, revised & expanded 2011. Coetmor...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Mair Carrington Roberts, Curiad 7041, 2006. Eisteddfod Genedlaethol 2023 Triawd neu bedwarawd Cerdd...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Eirlys Gravelle, Gwynn G6026, 2003. Berw Rhondda Bro Dawel Catraeth...

+

Ceinciau'r Ifanc
  £5.00

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. V arious composers, CCDC, 1989. This collection of ceinciau comprises pieces composed by...

+

Cerdd ar Dant
  £3.50

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Cyfansoddwyr amrywiol / V arious composers, CCDC, 1988. Clas y Mwnt - Catherine Watkin...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant, Gwennant Pyrs & Mair Carrington Roberts (+ cerddi / poems, Geraint Lloyd Owen) , 2016....

+

Diliau'r Dyffryn
  £5.00

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. V arious composers, CCDC, 2004. Eisteddfod Genedlaethol 2022 Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (Glenys)...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Various composers, 1988. Breinlan – Hall, Gaenor Deudraeth – Williams, Menai...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Gilmor Griffiths, Y Lolfa, 1984. Aberderfyn Breuddwyd y Frenhines...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant tr./arr. Haydn Morris, Snell, 1939. With specimen vocal settings. Caru Doli...

+

With sample vocal settings.

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant tr./ arr. Nansi Richards (Telynores Maldwyn), Snell, 1954. Eisteddfod Genedlaethol 2022 Triawd neu...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant, Bethan Bryn. Curiad 2001. [The title refers to the traditional stew of leftovers from North Wales...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. tr./arr. Mair Roberts, CCDC. Arglwydd y Ddawns Ble'r Ei Di Boneddwr Mawr...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Gwennant Pyrs, Curiad,1997. Aran Benllyn Arenig Fawr...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Bethan Bryn, Curiad, 2006. Eisteddfod Genedlaethol 2022 Deuawd Cerdd Dant o dan 21 oed (Rita)....

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Elsbeth M Jones, CCDC,1978. Eisteddfod Genedlaethol 2022 Cor Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (Plascrug)...

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Nan Jones & Mona Meirion, CCDC, 1980. Eisteddfod Genedlaethol 2023 Unawd Cerdd Dant o dan 12 oed...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Haydn Morris, 1951, Snell. With sample vocal settings. Eisteddford yr Urdd 2022 Unawd Cerdd Dant Bl.2...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Haydn Morris, 1951, Snell. With sample vocal settings. Brynawelon Bryn Melyn...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant or harp solos, tr./arr. Meinir Heulyn, Adlais, 1975. Y Bardd yn ei Awen...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant or harp solos, tr./arr. Meinir Heulyn, Adlais, 1975. Cainc Dafydd Broffwyd Eryri...

+

Tonnau'r Tannau
  £5.00

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. V arious composers, CCDC,1994. Eisteddfod Genedlaethol 2022 Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed (...

+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. Bethan Bryn, Curiad, 2000. Bob Cariad Croeso Y Ffair...

+