Llawlyfr safonol ar gyfer dysgu'r piano gan Sŵ Gerallt Jones , gydag ymarferion manwl ar gyfer pob cam; yn gorffen â chasgliad o alawon Cymreig i...

+

Folktunes arranged for piano as dances, + dance instructions in Welsh & English. Lyrics to melodies printed separately. UWP / Gwynn, 1947....

+

"Transcription of an Old Welsh Air" - a fantasia on "Y Deryn Pur" for upper-grade violin + piano by Albert Sammons. B&H, 1915 (archive copy).

+

Casgliad o 28 o ddawnsiau newydd yn yr arddull draddodiadol, ynghyd â'r gerddoriaeth a chyfarwyddiadau dwyieithog. A collection of 28 new...

+

55 Dances with music & instructions. Gol. / ed. Eddie Jones. Y Lolfa, 1987. 9780862432423. Alaw + chordiau, gyda manylion ddawnsiau / Tune +...

+

Published by the Welsh Folk Dance Society, this collection contains 38 dances devised to traditional tunes in the 20th century -...

+

Casgliad o 19 o ddawnsfeydd gwerin yn cynnwys disgrifiadau o'r symudiadau yn Cymraeg & Saesneg, sgôr o linell yr alaw, a chyfarwyddiadau cordio....

+

Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys y casgliad cyflawn o wyth dawns ffair Nantgarw, cyfarwyddiadau dawnsio, sgôr o linell yr alaw, a chyfarwyddiadau cordio,...

+

A bilingual volume comprising a collection of a dozen dances first published at the end of the 18th century by Edward Jones, 'The King's Harper'...

+

Dawns Flodau'r Orsedd / Gorsedd Flower Dance. Traddodiadol, trefniant gan / traditional, arranged by W.S. Gwynn Williams. Unawd piano / telyn / Piano or...

+

Another fine example of Edward Huws Jones' collection and arrangement work for fiddle. With parts for fiddle, piano, easy fiddle and guitar.

+

Ceinciau Cymru is a collection of Welsh folk-songs, nursery rhymes and traditional harp melodies. Some have been transposed so that all may be played...

+