Eric Jones , SSA + piano. Curiad 2036, 2014. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Nia Wyn Jones, SA + piano. Curiad 2039, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Tr./ arr. Hannah Gill SSA + piano. Curiad 2042, 2014. Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.

+

Catrin Hughes, SSA + piano, + telyn (dewisol) / harp (optional). Curiad 2032, 2008. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Gareth Glyn, SSAA + piano: comisiynwyd gan / commissioned by Cor Seiriol. Curiad 2021, 2004. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Caesar Milan tr./arr. Eric Jones SSA + piano - "Iesu, Iesu, rwyt Ti'n ddigon / Lead us, heavenly Father, lead us". Curiad 2020, 1997. Geiriau Cymraeg...

+

Alan Smith, SSA + piano. Curiad, 2016. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Medley: Lisa Lân, Ar lan y môr & Suo Gân, tr. / arr. Alan Llewellyn Thomas SSA + piano. Curiad, 2018. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

John Henry Hopkins' " Tri ym ni o'r dwyrain draw / We Three Kings of Orient are " tr. / arr. Alan Llewelyn Thomas, SSA + piano. Curiad, 2018....

+

Alun Llewelyn Thomas' " I orwedd mewn preseb / Away in a manger ", SSA + piano - peth newydd / original setting. Curiad, 2018. Geiriau Cymraeg +...

+

Eric Jones, SSA + piano. Curiad, 2018. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Lyn Davies, SSA + piano, + llefarydd / narrator & clychau / bells. Curiad 2015, 1996. Geiriau Lladin yn unig / Latin text only.

+