Brian Hughes SSA + piano. Curiad, C2007, 1993. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. SSAA a capella + unawd/solo. Curiad, C2005, 1993. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Henry Baker tr./arr. Eric Jones SSA + piano. "Os gofyn rhywun beth yw Duw / From all that dwell beneath the skies". Curiad 2024, 1997. Geiriau Cymraeg...

+

Alan Smith, SA + piano. Curiad 2016, 1997. Geiriau Cymraeg, Lladin & Saesneg/Welsh, Latin & English lyrics.

+

Gareth Glyn, SA + piano. Curiad 2029, 2004. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Nia Wyn Jones, SA + piano. Curiad 2040, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Deuawd / duet SA + piano, Ann Hopcyn. Curiad 2035, 2013. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Catrin Wyn Hughes, SA + piano: emyn-don Gwili. Curiad 2034, 2011. Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.

+

Comisiynwad ar gyfer / commissioned for Llangollen Eisteddfod 2015: Gareth Glyn, SA + piano. Curiad 2037, 2014. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh...

+

Alaw werin Gymreig / Welsh folksong tr. / arr. Mary S. Jones SSAA a capella. Curiad 2017, 1997. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

Tr./arr. Brian Hughes SSAA + piano. Curiad, 2043, 2015. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Eric Jones - SA + piano. Curiad 2045, 2016. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+