Tudor Huws Jones tr./arr. Catrin Wyn Hughes SSA + piano + ffliwt opsiynol/optional flute. Sain, CS052, 2013. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics...

+

Tr./arr. Catrin Wyn Hughes SSAA a capella. Sain, CS050, 2013. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Dafydd Iwan tr./arr. Hefin Elis SSAA + piano. Sain, CS051, 2013. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Pwy all fesur lled y cariad? - Jones, Meirion Wynn tr. SSA + piano. Sain, 2014, CS058. Geiriau Cymraeg yn unig/ Welsh text only.

+

Tradd., tr./arr. Hefin Elis SSAA + piano: F. Sain CS073, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Catrin Wyn Hughes, SSA + piano: C. Sain CS071, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Tradd. tr./arr. Gwenan Gibbard SSA a capella: G. Sain CS067, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

T. Osborne Roberts, SSA + piano. Hughes, 1933 / Tŷ Cerdd, 2017. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Trefniant gan / arranged by T. Osborne Roberts, S SA + piano. hughes, 1933 / Tŷ Cerdd, 2017. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

David de Lloyd, SSA + piano. Hughes, 1903 / Tŷ Cerdd, 2017. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Tr./arr. Brian Hughes SSAA a capella. Gwynn, G2501, 1983. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Tr./arr. David Nevens SA + piano. Curiad, C2010, 1996. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. C â n y Melinydd /...

+