Susan L. Jones (Sw Gerallt), SSA a capella. Curiad 2012, 1995. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Grace Williams SSA + piano. Gwynn, G80084, 1960. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Alun Hoddinott Carol Nadolig / Christmas carol, SSAA a capella, op.25 no.2. OUP 1962 / Banks Archive. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

W. Rhys-Herbert, SA + piano, + Solfa. Hughes HF182, 1922. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. NB allan o brint / out of print,...

+

Eric Jones, SA + piano. Curiad, C2019, 1996. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Deuawd / duet, soprano + alto + piano, + Solfa: D (b-d"/e'-a"). R.S. Hughes tr./arr. Haydn Morris, Snell, 1930. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh &...

+

W. Albert Williams, SA + piano, + Solfa. Gwynn, G2004, 1938. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Gareth Glyn, SA/TB + piano, + Solfa. Gwynn, G2511, 1986. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Deauwd / duet Soprano + Alto + piano, + Solfa: F (c'-b'/c'-d"). J. Brwynog-Jones ( Pencerdd Peris) , Snell, 192?. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh...

+

Tr. / arr. Jayne Davies SSA + piano. Roberton/Goodmusic 75456, 2004. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr. / arr. Jayne Davies SSAA + unawd/solo + piano + ffliwt/flute obbligato. Goodmusic 75452, 2004. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh &...

+

Tr. / arr. Jayne Davies. SSAA + unawd/solo + piano. Roberton/Goodmusic 75448, 2004. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+