Alan Smith, SA / 2 x trebles + piano. Curiad 2014, 2003. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Lyn Davies, SSA + piano, + llefarydd / narrator & clychau / bells. Curiad 2015, 1996. Geiriau Lladin yn unig / Latin text only.

+

Caesar Milan tr./arr. Eric Jones SSA + piano - "Iesu, Iesu, rwyt Ti'n ddigon / Lead us, heavenly Father, lead us". Curiad 2020, 1997. Geiriau Cymraeg...

+

Alaw werin Gymreig / Welsh folksong tr. / arr. Mary S. Jones SSAA a capella. Curiad 2017, 1997. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

Gareth Glyn, SSAA + piano: comisiynwyd gan / commissioned by Cor Seiriol. Curiad 2021, 2004. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Comisiynwad ar gyfer / commissioned for Llangollen Eisteddfod 2015: Gareth Glyn, SA + piano. Curiad 2037, 2014. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh...

+

Ivor Novello's " Rho Olau i Mreuddwydion i" ("Shine Through My Dreams" [Glamorous Night]) tr./arr. Jeffrey Howard SSA + piano. Tŷ Cerdd TCC010, 2014....

+

Tim Rhys-Evans, SA + piano. Tŷ Cerdd TCC009, 2014. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only

+

Jeffrey Howard, SA + piano. Tŷ Cerdd TCC007, 2014. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only

+

Jeffrey Howard, SA + piano. Tŷ Cerdd TCV003, 2014. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Rhangan i gorau plant / Welsh folktune medley for children tr. / arr. Haydn Morris SA + piano - tecst newydd / new text, Llyfni Davies. Snell, 1938....

+

Eric Jones, SSA + piano. Curiad 2041, 2015. Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.

+