Gareth Glyn, SSAA + piano: comisiynwyd gan / commissioned by Cor Seiriol. Curiad 2021, 2004. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Delyth Rees SSA + piano. Originally recorded by Bryn Terfel for Hope House Children's Hospice Charity CD. Curiad, C2028, 1995. Geiriau Cymraeg...

+

7 o ganeuon gan Robat Arwyn & Mererid Hopwood. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh text only. Curiad, 2020. Prolog - unsain / unison neu / or SA...

+

Eric Jones - SA + piano. Curiad 2045, 2016. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Tr. / arr. Jayne Davies SSAA + unawd/solo + piano. Roberton/Goodmusic 75449, 2004. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Trefniant gan / arranged by T. Osborne Roberts, S SA + piano. hughes, 1933 / Tŷ Cerdd, 2017. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Tr./arr. Brian Hughes SSAA + piano. Curiad, 2043, 2015. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Hiraeth am y Seren
  £8.99

Hiraeth am y Seren a Charolau Eraill - E. Olwen Jones. Sain CS082, 2018. 7 o garolau nadolig newydd (i blant) / new Christmas carols (for children)....

+

Haydn Morris, SA + piano, + Solfa. Banks, YS1296. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Megan Morris, SA + piano, + Solfa. Gwynn, G2506, 1985. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

John A. Daniel, SA + piano. Curiad 2011, 1995. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Hen Garol Gymreig/Old Welsh Carol tr./arr. J. Lloyd Williams SSA a capella, + Solfa. Gwynn, G80125, 1936. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh &...

+