Tr. / arr. Jayne Davies SATB a capella. UWP, 1968. G80262. Geiriau cymreig yn unig/Welsh lyrics only [Solfa available separately to order, G80263]

+

Alaw draddodiadol Saesneg / Traditional English tune (O waly, waly / The water is wide) tr. / arr. SATB + piano, Derek Jones - geiriau William Williams...

+

Alaw werin saesneg / English folk tune (O waly, waly) tr. / arr. Derek Jones SSA + piano. Curiad, 2016. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh &...

+

Emyr James, SATB + piano. Curiad, C3105, 1999. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Brian Hughes, SA + piano. Curiad 2003, 1993. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Henry Baker tr./arr. Eric Jones SSA + piano. "Os gofyn rhywun beth yw Duw / From all that dwell beneath the skies". Curiad 2024, 1997. Geiriau Cymraeg...

+

Nefol Dad / Judge Eternal, Henry Purcell tr./arr. William O. Jones TTBB + piano, + Solfa. Curiad 4067, 1997. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh &...

+

Robert Smith. Gwynn, 1964. G2075. SA + piano. Geiriau Cymraeg & Saesneg/ Welsh & English lyrics + solfa.

+

Anthem Adfent / Advent, Sw Gerallt Jones, SATB a capella. Gwynn 3099, 2002. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Emyn-don "Weimar", (Dragwyddol, Hollalluog Ior / Lord's My Shepherd), Frederic Weber, tr./arr. Gwilym Lewis TTBB + piano, + Solfa. Curiad 4056,...

+

Mai Jones tr./arr. Idloes Owen TTBB, Edward Cox 1949, Banks 3987, TTBB + piano, English words only + solfa.

+

Mai Jones tr./arr. Davey Davies SATB + piano, + Solfa. Edward Cox 1949, Banks 3989. English words only.

+