Tr./arr. Jayne Davies SATB + piano. Curiad, C3126, 2003. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

David Evans, SATB a capella. OUP archive, 1932 Banks OX749. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. T. Glyndŵr Richards TTBB a capella. Snell, 1922. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. Dafydd y Garreg Wen...

+

" Tyred, Iesu, i'r anialwch / Love Divine, all loves excelling" William Rowlands tr./arr. Dyfed Wyn Edwards TTBB + piano, + solfa. Curiad C4012, 1994....

+

Sain, CS033, 2013. TTBB + piano accompaniment. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Mai Jones tr./arr. Davey Davies SATB + piano, + Solfa. Edward Cox 1949, Banks 3989. English words only.

+

Caneuon yr Hen Feistri / Songs of the Old Masters tr./arr. W.S.Gwynn Williams SATB a capella (SA + piano). Gwynn G8203, 1943. Geiriau Cymraeg +...

+

Handel, o oratorio "Judas Maccabeus" - emyn-don / hymn-tune "Macabeus" ( Crist a Orchfygodd / Thine be the Glory ), tr/arr Derek Littlemore TTBB +...

+

Tr. / arr. Mansel Thomas SATB + piano. MTT091, 1961. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

O'r / from Deutsches Messe 2, Schubert tr./arr. Dyfed Wyn Edwards TTBB a capella, + Solfa. Curiad 4007, 1995. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh &...

+

Joseph Parry tr./arr. Mansel Thomas TTBB + piano, + Solfa. MTT, 1994. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

R.L. Lewis, tr./arr. Gwilym Lewis TTBB + piano. Curiad, C4027, 2002. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics

+