Allan o'r sioe "Ann!", Penri Roberts, Derec Williams & Linda Gittins, SATB + piano. Sain, CS016, 2003. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh &...

+

Hefin Elis, tr./arr. TTBB + piano. Sain, CS053, 2013. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Pwy all fesur lled y cariad? - Jones, Meirion Wynn tr. SATB + piano. Sain, 2014, CS058. Geiriau Cymraeg yn unig/ Welsh text only.

+

Pwy all fesur lled y cariad? - Jones, Meirion Wynn tr. SSA + piano. Sain, 2014, CS058. Geiriau Cymraeg yn unig/ Welsh text only.

+

Richard Morris, tr./arr. TTB Ilid Anne Jones. Sain, 2014. CS068. TTB + piano. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Huw Chiswell , tr./arr. TTB Aled Maddock. Sain, 2014. CS063. TTB + piano. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Hefin Elis, tr./arr. SATB. Sain, 2014. CS065. SATB + piano. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Dafydd Iwan, tr./arr. SATB Hefin Elis. Sain, 2014. CS066. SATB + piano. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Tradd., tr./arr. Hefin Elis SSAA + piano: F. Sain CS073, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Hefin Elis tr./arr. Gareth H. Jones TTBB + piano: F. Sain CS072, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Catrin Wyn Hughes, SSA + piano: C. Sain CS071, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Hefin Elis tr./arr. SSAA + piano: G. Sain CS069, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+