Brian Hughes, unawd / solo + piano, llais uchaf / high voice: C (e'-g"), llais canol / medium voice: Bb (d'-f") & llais isaf / low voice: Ab...

+

Richard Vaughan, unawd / solo + piano: Llais isaf / Low voice, F (a-f") + llais uchaf / high voice, A (c#'-a") yn yr un copi / bound together in the...

+

Hiraeth am y Seren
  £8.99

Hiraeth am y Seren a Charolau Eraill - E. Olwen Jones. Sain CS082, 2018. 7 o garolau nadolig newydd (i blant) / new Christmas carols (for children)....

+

Ynys Wen - Purcell
  £2.40

Ynys Wen (Fairest Isle) [King Arthur]: tr./arr. W.S.Gwynn Williams llais uchaf neu isaf / high or low voice + piano: G (d'-f#") / Eb (bb-d") ....


Unawd gan / solo by Morfydd Llwyn Owen (1891-1918) - llais uchaf / high voice: F (c'-f") neu / or llais isaf / low voice: Eb (bb-eb"). Tŷ Cerdd...


Caryl Parry Jones tr. / arr. Geraint Cynan unawd / solo + piano. Tŷ Cerdd TCV079, 2016. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Caryl Parry Jones tr. / arr. Geraint Cynan unawd / solo + piano. Tŷ Cerdd TCV078, 2016. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only. Eisteddfod yr Urdd...

+

Unawd llais uchaf / high voice solo + piano / organ: F minor (c'-ab"). Morfudd Llwyn Owen, Tŷ Cerdd TCV126, 2018. Geiriau Cymraeg & Saesneg /...

+

"The Songs of Wales", edited by Brinley Richards - first printed in 1873 by Boosey & Co. This new publication is a collected edition of 26...

+

Unawd / solo Handel, " Lle cerddi di / Where'er you walk " [Semele]: llais uchaf / high voice in Ab (eb'-f") neu /or llais canol / medium voice in F...


Unawd baritone R.S.Hughes, + Solfa: D (a-e"/f#"). Snell, 190?. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Unawd Daniel Protheroe, + Solfa: llais uchaf / high voice - Eb (eb'-g"/ab") neu / or llais isaf / low voice - C (c'-e"/f"). Snell, 1932. Geiriau...