Unawd llais canol/medium voice + piano, + Solfa: G minor (d'-eb"). Owen Williams, Snell, 1921. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

Unawd llais canol/medium voice + piano: E (e'-e"). Hugh Roberton, Goodmusic 2555, 1939. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Unawd llais uchaf / high voice solo + piano, + Solfa: G (d'-g"/g#"). Bryceson Treharne, Snell, 1930. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

Unawd baritone + piano , + Solfa: C (a-e"/f"), R.S.Hughes, C. Snell, 1914. Geiriau Cymraeg yn unig/ Welsh lyrics only, + Solfa.

+

Unawd soprano/tenor + piano + Solfa, Joseph Parry, F (c'-f"). Snell, 1921. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics + solfa.

+

D. Vaughan Thomas, u nawd tenor solo + piano. D minor (f'-ab"). Snell, 1924. Geiriau Cymraeg yn unig/ Welsh text only.

+

D. Vaughan Thomas, unawd contralto solo + piano, + Solfa. D (a-eb").Snell, 1930. Geiriau Cymraeg yn unig/ Welsh text only (+ non-singing English...

+

E.T.Davies, can i blant / children's song, + piano. Hughes Archive, 1917, HF013 - Llais uchaf /high voice: G (c'-g"). Geiriau Cymraeg + Saesneg /...


David Jenkins [David & Goliath], llais uchel/ high voice + piano: Db (d'-a"). Snell, 1919. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. Daniel Protheroe llais / voice + piano, + Solfa: A minor (b-e"). Snell, 191?. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

E.D. Lloyd, unawd l lais isaf /low voice solo + piano, + Solfa: E minor (b-e"/f#"). Snell, 1921. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics....

+

Unawd baritone solo + piano, + Solfa : G (b-e"). R.S.Hughes, Snell, 1941. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+