Six songs for tenor and harp / Chwech chan i denor a thelyn, David Wynne. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics - English...

+

Unawd llais / voice + piano, + Solfa: D (c#'-b') neu / or Eb (d'-c") neu / or F (e'-d"). D. Vaughan Thomas, Snell, 1921. Geiriau Cymraeg &...


Unawd llais uchel / high voice solo + piano, + Solfa: D minor: (e'-g'') . Snell, c.1920. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics:...

+

This setting of 'The Cloths of Heaven' by Dilys Elwyn Edwards was popularised internationally when recorded by Bryn Terfel on his album...

+

Unawd soprano/mezzo + piano, + Solfa: C (c'-e'') neu / or D d'-f'#') . T. Osborne Roberts, Gwynn G5011, 1938. Geiriau Cymraeg &...


Gol./ed. W.S.Gwynn Williams, llais/voice + piano. Gwynn, G9009, 1944. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. Handel - O...

+

Dilys Elwyn Edwards song cycle. Curiad, 1993. 1897664214. Llais uchel + piano, geiriau Cymraeg + Saesneg / High voice + piano, lyrics in Welsh...

+

R.J.Evans, Yr Adar / The Birds [Awr y Plant], llais unigol / unison voice(s) + piano, + Solfa. C (c'-d"). B&H M 060065712, 1963. Geiriau Cymraeg +...

+

Can Unsain/ unison song, Plant/ children; G (d'-e'') . MT034, 1935. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Llais canol / medium voice & piano: F minor (c'-f"). Tr./arr. John H. Roberts, Snell, 189?. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Llwyn Onn / The Ash Grove - t r./arr. llais / voice + piano, Brinley Richards, 1873: A (d'-e"). Tŷ Cerdd TCV017, 2015. Geiriau Cymraeg &...

+

Unawd neu lleisiau unigol/Vocal solo or unison choir + piano: D minor (c'-e") . Tr./arr. Nigel E. Jones. B&H M051475957, 2005. Geiriau Cymraeg...

+