An archive reprint of Bantock's 1st collection of Welsh songs tr./arr. llais unigol / solo voice + piano, + solfa, G eiriau Cymraeg + Saesneg /...

+

Tr./arr. Alun Hoddinott, Llais uchel/high voice + piano, Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics. OUP 1984: Archive (Banks), OSS644,...

+

Llais uchaf / high voice + piano, + Solfa: C (d'-g"). R.D.Griffith. Snell, 1926. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Unawd llais canol / medium voice + piano, + Solfa: C minor (c'-f"). W. Albert Williams. Gwynn 5041, 1956. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

Tr./arr.Mansel Thomas llais uchel/h igh voice: A (e'-e") MT242 neu / or llais isaf/medium/low voice: G (d'-d") MT257. Geiriau Cymraeg &...


Unawd llais isaf / low voice + piano, + Solfa: F (ab-f"). D. Tawe-Jones (Tawe Bencerdd). Snell, 1934. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

7 o ganeuon gwreiddiol gan Nia Wyn Jones + Iwan Hughes. Sain, 2019. Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru. Geiriau Cymraeg yn unig. 7 new songs...

+

Ser-y-Coron / The Starless Crown, William Davies, soprano neu / or tenor + piano: G (e'-g") . Snell. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

Unawd llais isaf / low voice + piano, + Solfa: G (a-eb"). Gwynn G5036.

+

Brahms gol./ed. W.S.Gwynn Williams llais/voice + piano. Gwynn G80208. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only. A Wyt am Dosturio...

+

D. Vaughan Thomas. Saith o Ganeuon ar Gwyddau Dafydd ap Gwilym ac eraill/ 7 Songs on Welsh Poems in the Cywydd Metre by Dafydd ap Gwilym and others....

+

Tr./arr. Michael Rose llais uchel/high voice & telyn /pedal harp. Adlais 073, M570320721, 2003. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English...

+