William Mathias tr./arr. [Pedair Can Werin Gymreig op.39], addasiad llais isaf / adapted for low voice + piano, gol./ed. Neil Sands: Bb (Bb-d'). Gwynn...

+

Unawd llais isaf / low voice + piano: Eb (ab-bb'). Snell, 189?. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Unawd llais canol / medium voice + piano: Db (bb-f"). WMIC, 1989. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Can i blant / children's song: Eb (d'-eb"). Snell, 1934. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Unawd mezzo solo + piano: E minor (d#'-g"). Oriana, 2002. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. Brian Hughes llais / voice + piano: Db (db'-eb"). Curiad 9009, 1994. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Unawd / solo + piano, + Solfa: E (d#'-g#"). Snell, 1941. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

William Davies. Unawd llais uchaf / high voice solo + piano: C minor (d'-g"). Snell, 1914. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Unawd llais uchaf / high voice solo + piano, + Solfa: F minor (eb'-ab"). Snell, 189?. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Robert Schumann, gol./ed. W.S.Gwynn Williams voice + piano, + Solfa: Db (a-d".) Gwynn 9009/3, 2002. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

Cloch yr Ysgol / School Bell, The: F (d'-f") & Hen Olwyn Ddwr y Felin / Old Mill-Wheel, The: F (c'-f") - 2 caneuon i blant / children's songs....

+

Unawd llais uchaf / high voice solo + piano, + Solfa: Bb (d'-g"). Gwynn 5008, 195?. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+