Gol./ed. W.S.Gwynn Williams, llais/voice + piano. Gwynn, G9013. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. Arne - Lle...

+

Mansel Thomas, llais uchaf / high voice + piano. MTT150, 1986. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. Eze-sur-mer: C...

+

Unawd llais isaf / low voice + piano: D (c#'-eb"). Arwel Hughes. Aureus AP42, 1995. Geiriau Cymraeg yn unig/ Welsh lyrics only. NB allan o brint / out...

+

7 unawdau newydd gan Eric Jones yn 2 cywair - llais uchel & llais isel - + piano / 7 new solo songs by Eric Jones, published in 2 keys within this...

+

Schubert (Heiden R ö slein D257), llais / voice + piano, + Solfa: E (e'-e") Gwynn 80203. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Unawd llais canol / medium voice + piano, + Solfa: Ab (eb'-f"/g"). D. Tawe-Jones (Tawe Bencerdd). Snell, 1925. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh...

+

Rhyfelgyrch Capden Morgan / Forth to the Battle - tr./arr. llais canol / medium voice + piano, Brinley Richards, 1873: A (e'-e"). Tŷ Cerdd TCV028,...

+

T r. / arr. John Thomas. Llaisuchaf /high voice + telyn/harp, Bb (f'-g"). Adlais190, 2011. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Rhyfelgyrch Gw ŷ r Harlech / Men of Harlech - t r./arr. llais uchaf / high voice + piano, Brinley Richards, 1873: Bb (f'-g"). Tŷ Cerdd TCV027, 2015....

+

Arwel Hughes unawd / solo, soprano / tenor + piano, + Solfa: G (d'-a"). Gwynn 5032.

+

Tr. / arr. Mansel Thomas. Llais uchel/ High voice MT llais isaf/medium/low voice, MT262. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.


Tr. / arr. Mansel Thomas: Llais uchel/ High voice: Bb (d'-d") MT252: llais isaf/medium/low voice: Bb (d'-d") , MT184. Geiriau Cymraeg &...


R.S.Hughes, ' Rwy'n mynd i'r Nef, unawd + piano + Solfa: F (f'-f"), Snell, 189?. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Tr./arr. Michael Rose llais uchel/high voice & telyn /pedal harp. Adlais 073, M570320721, 2003. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English...

+

D. Vaughan Thomas. Saith o Ganeuon ar Gwyddau Dafydd ap Gwilym ac eraill/ 7 Songs on Welsh Poems in the Cywydd Metre by Dafydd ap Gwilym and others....

+

Brahms gol./ed. W.S.Gwynn Williams llais/voice + piano. Gwynn G80208. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only. A Wyt am Dosturio...

+

Unawd llais isaf / low voice + piano, + Solfa: G (a-eb"). Gwynn G5036.

+

Ser-y-Coron / The Starless Crown, William Davies, soprano neu / or tenor + piano: G (e'-g") . Snell. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

7 o ganeuon gwreiddiol gan Nia Wyn Jones + Iwan Hughes. Sain, 2019. Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru. Geiriau Cymraeg yn unig. 7 new songs...

+

Unawd llais isaf / low voice + piano, + Solfa: F (ab-f"). D. Tawe-Jones (Tawe Bencerdd). Snell, 1934. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

Tr./arr.Mansel Thomas llais uchel/h igh voice: A (e'-e") MT242 neu / or llais isaf/medium/low voice: G (d'-d") MT257. Geiriau Cymraeg &...


Unawd llais canol / medium voice + piano, + Solfa: C minor (c'-f"). W. Albert Williams. Gwynn 5041, 1956. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

Llais uchaf / high voice + piano, + Solfa: C (d'-g"). R.D.Griffith. Snell, 1926. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. Alun Hoddinott, Llais uchel/high voice + piano, Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics. OUP 1984: Archive (Banks), OSS644,...

+

An archive reprint of Bantock's 1st collection of Welsh songs tr./arr. llais unigol / solo voice + piano, + solfa, G eiriau Cymraeg + Saesneg /...

+

This standard collection of Welsh folksongs is uniform with the other B&H folksong collections for solo voice + piano, but unfortunately was...

+

The 2nd archive volume of Bantock's Welsh songs, tr./arr. Llais unigol/solo voice + piano, + solfa. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh &...

+

Llais unigol / solo voice + piano, + Solfa: A minor (e'-e"/f"). Snell, 1920. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Dilys Elwyn Edwards. Curiad, 1999. 1897664273. Llais uchel/High voice + piano, geiriau Cymraeg + Saesneg /Welsh + English lyrics. "Ave Maris...

+

Unawd llais canol/medium voice + piano, + Solfa: G minor (d'-eb"). Owen Williams, Snell, 1921. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

Unawd gan / solo by Morfydd Llwyn Owen (1891-1918) - C (c#-f#'). Tŷ Cerdd TCV086. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. NB can unigol yw'r hwn,...

+

Tr. / arr. Alec Rowley l lais unigol/solo voice + piano: F (f'-f"). B&H OCTB5449, 1954. Geiriau Cymraeg & Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Unawd llais uchaf / high voice + piano, + Solfa: G minor (d'-g"). Afan Thomas. OUP Archive OSS419, 1932. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

William Mathias tr./arr. llais uchaf neu llais isaf / high (9023) or low (9023a) voice + telyn / harp neu /or piano. Gwynn, 2001. Geiriau Cymraeg +...


Tr./arr. Nigel E. Jones llais unigol/unison voices + piano. B&H, M051475964, 2005. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics....

+

Unawd baritone R.S.Hughes, + Solfa: D (a-e"/f#"). Snell, 190?. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

William Jenkins, llais uchaf / high voice + piano, + solfa: E minor (d'-a"). Snell. Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.

+

Gwenda D. Williams - unawdau, triawdau / solos, trios & SATB + piano. Gwasg y Bwythyn 9781907424472, 2013. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh...

+

Unawd llais isaf / low voice solo + piano, + Solfa. C minor (a-e"). W.S.Gwynn Williams, Hughes, 1924. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

Unawd llais isaf / low voice + piano, + Solfa: D (d'-d"). W.O.Jones. Snell, 193?. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Unawd llais isaf / low voice + piano, + Solfa: D (c#'-e"/f#"). W.O.Jones. Snell, 1919. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

10 o ganeuon werin / Welsh folk-songs, tr./arr. D. Vaughan Thomas, llais / voice + piano accompaniment. Gwynn 90H03, 1928. Geiriau Cymraeg &...

+

3 o ganeuon newydd gan Sioned Terry i'r Nadolig . Curiad, 2015. 9781908801029. Llais + piano, fersiwn llais uchel + llais isel, geiriau Cymraeg +...

+

Toriad y Dydd / Taliesin's Prophesy - tr./arr. llais / voice + piano, Brinley Richards, 1873: B minor (b-g "). Tŷ Cerdd TCV020, 2015. Geiriau...

+

This song is performed under the title "Mae Ehangder" (the first line of the lyrics) on Bryn Terfel's album "Simple Gifts"


Tr./arr. Sydney Northcote llais canol / medium voice + piano, + Solfa: G (d'-d"). OUP Archive OCS1085, 1934. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh &...

+

Meirion Williams' "Tri Darlun o'r Mor" (Three Sea Pictures), baritone + piano. Tŷ Cerdd TCV033, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only....

+

Unawd llais isaf / low voice solo + piano, + Solfa: D (a-e") . R. Rhedynog Price . Snell, 1921. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+