Perlau yn y Glaw - Mared Emlyn. Pump Dawns i Delyn / Five Dances for Harp. Duration: 10 minutes. Gwynn G6034, 2011. Set for...

+

Despite the title, this second collection by Ank van Campen mostly arranges traditional Welsh, Scottish, English & Irish tunes for non-pedal harp...

+

Meinir Heulyn - Casgliad o 15 carol sy'n llyfr hwn at ddisgyblion sydd newydd ddechrau canu'r delyn, gyda neu heb pedalau. Fe welwch fod mwy nag un...

+

Rhian Samuel's "little suite", originally for cello, in the viola + piano accompaniment edition. Stainer & Bell, 2001. Set for ABRSM Examination...

+

A 30 minute, 7 movement work exploring the life and work of the patron saint of Wales, St David. There are 3 reflections in Welsh on themes of St...

+

This cantata is based on the history of Llewellyn the Last Prince of Wales & his wife Eleanor de Montfort: songs that tell their story are...

+

Bytholwyrdd 3
  £12.99

Casgliad 3 o ganeuon pop gymraeg / A third collection of Welsh pop songs for various voices + piano accompaniment. NB Vols 1 & 2 allan o brint...

+

A Christmas cantata for SATB choir, soloists, congregation and organ/piano accompaniment by John Hywel. Gwynn, 1988. G8811. 0900426985. Cantawd yn...

+

Negro Songs & Spirituals tr./arr. E. Olwen Jones 1-4 llais/voices + piano. Sain, 2014. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

Paul Sartin's collection of folk songs from the British Isles are arranged for a capella / unaccompanied choirs in various configurations, with...

+

8 o ganeuon poblogiadd sydd wedi eu cyfansoddi gan Einir Dafydd & Richard Jones, ac yn addas i gorau SATB a phlant . Mae'r caneuon wedi cael eu...

+

Nia Wyn Jones & Iwan Hughes - Deg o ganeuon gwreiddiol i'w mwynhau gan bawb o bob oed / ten original songs for all ages . Sain, 2017:...

+