Tr. / arr. Harry Evans TTBB.+ piano. Hughes a'i Fab reprinted Aureus 2006. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics, + Solfa. Limited...

+

"Rhagluniaeth Fawr y Nef" (Builth). David Jenkins tr. / arr. Jeffrey Howard TTBB + piano. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Tŷ Cerdd,...

+

Tr. / arr. Caradog Williams TTB + piano. Tŷ Cerdd, 2022. Eisteddfod yr Urdd 2023 Cor Meibion 3 Llais 14-25 (Aelwyd). Geiriau Cymraeg yn unig /...

+

John Henry. Llais uchaf / high voice + piano: F (e'-g" (a")). Hughes a'i Fab 1925 / Tŷ Cerdd, 2021. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh &...

+

Deg o ganeuon T. Gwynn Jones gwreiddiol amrywiol a diddorol ar gyfer unawdwyr a chorau. Mae amryw ohonynt yn adnabyddus a phoblogaidd eisoes / 10 T....

+

Tref. / arr. Grace Williams, llais / voice + piano: E (d#'-f#"). OUP Archive, 1952. English text only printed under the vocal line, Welsh text included...

+

Cân Caryl Parry Jones trefniant i ffliwt a thelyn (pedal) gan Meinir Heulyn (heb geiriau) / Caryl Parry Jones' song arranged for flute & pedal harp...

+

T. Hopkin Evans, SATB Anthem / Gytgan, + piano. Hughes a'i Fab, 1934. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. NB allan o brint / now out of print,...

+

Dilys Elwyn Edwards, llais isaf / low voice + piano, + Solfa: D minor (a-e"). Oriana, 2004. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

The companion book to Aled Jones' 2006 album of the same title, for voice(s), piano accompaniment + guitar chords. Chester, 2007. English lyrics only...

+

Gareth Glyn, unawd / solo + piano. G (a-b'/eb") neu / or Ab (bb-c"/fb"). Curiad 9053, 2021. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.


Delyth Hopkin Evans, llais / voice + piano: D minor (c'-e"). Curiad, 2021. Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.

+

Rhys Jones. "Ar gyfer plant ysgol" (For schoolchildren). Llais / voice + piano. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Hughes a'i Fab 1961, a...

+

Rhys Jones. "Ar gyfer plant ysgol" (For schoolchildren). Llais / voice + piano: G (d'-f") . Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Hughes a'i...

+

Rhyddid Williams. I blant / for children. Llais / voice + piano: C (c'-c") neu / or Eb (eb'-eb"). Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Hughes...


7 o ganeuon gan Robat Arwyn & Mererid Hopwood. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh text only. Curiad, 2020. Prolog - unsain / unison neu / or SA...

+

Deuawd o / duet from "Hymn of Praise", SS + piano, + solfa. Gwynn, 1949. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Mai Jones' 'rhapsody of love' in the style of the Cornish Rhapsody & other popular piano solos of the 1940s-50s, written, like her most famous work...

+

Casgliad o Emynau + CD gan Côr Dre / a collection of hymns, including a CD performed by Côr Dre. Curiad - "Hoff Emynau cyfrol 8 / Best Loved Hymns vol....

+

Legendary Welsh harpist Osian Ellis' tribute to Llinos, who died aged 39 in 2018. "Cyfansoddwyd yr unawd hwn i'r delyn mewn cyfnod annifyr iawn...

+

Gareth Glyn's "Llanrwst" tr. / arr. SSAATTBB a capella (octet). Curiad, 2018. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics

+

Gareth Glyn's "Llanrwst" tr. / arr. SATB + piano. Curiad, 2018. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics

+

Gol. & tref. / Ed. & arr. Robin Huw Bowen. 32 o alawon traddodiadol o'r lawysgrifau cerddorol / Welsh traditional tunes from the manuscripts of...

+

Gol. & tref. / Ed. & arr. Robin Huw Bowen. 27 o alawon traddodiadol o'r lawysgrifau cerddorol / Welsh traditional tunes from the repertoire of...

+

Alawon Sesiwn
  £9.00

Dyma gasgliad o alawon Cymreig sy'n cael eu chwarae mewn sesiynau ar hyd a lled Cymru, mewn cyweiriau sy'n gyfeillgar i offerynnau gwerin. Mae'n...

+

Alawon Sesiwn 2
  £9.00

Dyma 2edd gasgliad o alawon Cymreig sy'n cael eu chwarae mewn sesiynau ar hyd a lled Cymru, mewn cyweiriau sy'n gyfeillgar i offerynnau gwerin. Mae'n...

+

Alun Hoddinott, solo baritone + SATB + piano reduction. Lengnick, 1990. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. NB now out of print: slightly worn...

+

Casgliad o Emynau + CD gan Côr Godre'r Garth / a collection of hymns, including a CD performed by Côr Godre'r Garth . Curiad - "Hoff Emynau cyfrol...

+

Paul Mealor, SATB a capella. Novello, 2016. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics (alternating). C ommissioned to mark the Opening of...

+

Eric Jones, "Yr Alarch", llais isaf / low voice + piano: A (b-d"). Curiad, 1996 / 2019. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

R.S.Hughes, Dychweliad y Milwr / The Warrior's Return, unawd llais canol / medium voice solo + piano + Solfa: C (d'-e"). Snell, 1929. Geiriau Cymraeg...

+

R.S.Hughes, ' Rwy'n mynd i'r Nef, unawd + piano + Solfa: F (f'-f"), Snell, 189?. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

R.S.Hughes, Profiad Plentyn y Meddwn , unawd contralto / baritone + piano + Solfa: F (a-e"). Snell, 1922. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics...

+

Y Milwr Dewr / The Soldier Brave, Joseph Parry op.37 no.2 - tenor + piano: Eb (f'-g"/ab"). Snell, 1914. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh &...

+

Ser-y-Coron / The Starless Crown, William Davies, soprano neu / or tenor + piano: G (e'-g") . Snell. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

Cyfrol newydd sbon o ganeuon gan ddau gyfaill ifanc. Mae Gronw Ifan yn gerddor naturiol, yn ganwr ac yn un a ddysgodd ei hun i chwarae’r piano tra bod...

+

A 2nd collection of piano pieces - by Cyril Jenkins (1885-1978), Dilys Elwyn Edwards (1918-2012) & Meirion Williams (1901-76) - included on the...

+

A collection of piano pieces - by Morfydd Owen (1891-1918) , Henry Brinley Richards (1817-85) , Thomas Osborne Roberts (1879-1948) , David...

+

Rhian Samuel's "little suite", originally for cello, in the viola + piano accompaniment edition. Stainer & Bell, 2001. Set for ABRSM Examination...

+

Eric Jones, SATB + piano. Curiad, 2017. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Tr. / arr. Grace Williams SATB a capella, + solfa. UWP / Gwynn, 1959. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Leah Owen - 20 o ganeuon & deuawdau i blant. Llais + piano. Geiriau Cymraeg yn unig / 20 children's songs & duets, Welsh lyrics only....

+

A set of early-grade pieces for solo string instrument + piano accompaniment by celebrated Welsh composer Mansel Thomas, written in the early 1970s &...

+

Gwenllian Llyr's " Strawberry Moon / Lleuad Mefus " is one of a series of creative solos, "Impressions", written for both lever and pedal harps....

+

Gwenllian Llyr's "Y Deml Gudd / The Hidden Temple " is one of a series of creative solos, "Impressions", written for both lever and pedal harps....

+

William Jenkins, llais uchaf / high voice + piano, + solfa: E minor (d'-a"). Snell. Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.

+

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant, Bethan Bryn. Curiad 2019. Ann Bron Myfyr Bryn Osian...

+

Copi unigol o'r " Llanrwst", Gareth Glyn - tenor: E (d#'-a"), baritone: D (c#-g') neu Db (c-gb') neu bass: C (B-f'). Single copy of Gareth Glyn's song...


Variations on " Dafydd y Garreg Wen " (David of the White Rock) op.70 by Sigismond Thalberg (1812-1871) for pedal harp, c. Grade 7 level. Adlais, 2011...

+

4 telynau / Harps (non-pedal or pedal), tr./arr. Sian Morgan Thomas. Creighton's, 2010 Sospan fach Hwb i'r galon Dacw mam yn...

+

4 pieces by John Parry (Parry Ddall / Blind Parry, 1710-1782 ). Adlais, 4th edition: 2009 engraving. This edition also retains the Facsimile...

+

John Morgan Lloyd, 1931: unawd i blant, llais + piano / solo for children, voice + piano: E (e'-e"). Tŷ Cerdd, 2019. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh...

+

Panorama de la Harpe Celtique volume 2 - "Music of the Celtic Lands ". Collected & arranged by Dominig Bouchaud for non-pedal harp. Includes CD....

+

7 o ganeuon gwreiddiol gan Nia Wyn Jones + Iwan Hughes. Sain, 2019. Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru. Geiriau Cymraeg yn unig. 7 new...

+

John Hughes' "Nid wy'n gofyn bywyd moethus" tr. / arr. Alwyn Humphries TTBB + piano. Patterdale, 1990. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Tr. / arr. Harry Evans TTBB + piano. Hughes 1920 / Tŷ Cerdd, 2019 . Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics

+

Tr. / arr. Harry Evans SATB + piano. Hughes 1920 / Tŷ Cerdd, 2019 . Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

12 o ganeuon gwreiddiol gan Meilyr Wyn, un i bob mis o'r flwyddyn, gyda lluniau symbolau arwyddo i gyd-fynd â phob c ân . Dyma adnodd a fydd...

+

Pecyn gynhwysfawr o weithgareddau ar gyfer cerddorfa ddosbarth, yn addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3. Mae'r pecyn yn cynnwys sgôr lawn o'r darnau...

+

Mae Taro Nodyn, sydd yn cynnwys llyfr a CD, yn sicr o gael croeso brwd gan athrawon Cyfnod Allweddol 1 a 2, boed yn arbenigwyr mewn cerddoriaeth neu...

+

Llyfr i gynorthwyo athrawon sydd heb arbenigedd mewn cerddoriaeth i gyflwyno'r pwnc yn y dosbarth i blant oed cynradd. Mae pob un o'r projectau yn y...

+

Gol. & tref. / Ed. & arr. Robin Huw Bowen. 31 o alawon traddodiadol o'r lawysgrifau cerddorol / Welsh traditional tunes from the manuscripts of...

+

Alun Guy & Iwan Llewelyn-Jones: Rhinegold, 2004.

+

6 Cân Werin i blant / Folksongs for children, tr. / arr. E. Olwen Jones, llais / voice + Orff-instruments, small percussion and recorder or guitar ad...

+

Rhan gyntaf astudiaeth gynhwysfawr o grefft unigryw Gymreig a Chymraeg canu cerdd dant gan ddatgeinydd a beirniad cenedlaethol a dderbyniodd...

+

Casgliad o 50 o ganeuon poblogaidd Cymraeg, ar gyfer dysgwyr. NB dim ond y geiriau. A collection of the words only of fifty popular...

+

Photographer Bruce Cardwell, himself an accomplished folk musician who played with The Backroom Band, gives a fascinating snapshot of music in Wales in...

+

Ail ran hunangofiant y canwr o Solfach. Yma mae'n olrhain ei hanes yn dianc i Lydaw, a ysbrydolodd rai o'i ganeuon gorau, ac yna'r profiad o ddychwelyd i...

+

Cyfrol i ddathlu ugeinfed pen-blwydd y band gwerin poblogaidd, yn cynnwys manylion llawn am bob agwedd ar yrfa'r band. Ffotograffau du-a-gwyn....

+

Daniel Huws. Cyhoeddiadau Plas Hendre, 2017. Tecst Gymraeg / Welsh text. Darlith sy'n codi cwestiynau ac yn cynnig syniadau am agweddau ar...

+

A bilingual, richly-illustrated booklet comprising interesting facts about the folk song 'Sosban Fach', composed in the Llanwrtyd Wells area in the...

+

Llyfryn darluniadol dwyieithog yn olrhain hanes cyfansoddi anthem genedlaethol Cymru gan bartneriaeth y tad a'r mab Evan a James James, ynghyd â...

+

Llawlyfr ymarferol i fyfyrwyr cerddoriaeth, wedi ei anelu'n bennaf at Lefel A. 30 pennod, wedi eu rhannu'n bump adran yn cynrychioli prif 'ysgolion'...

+

Canllaw i gerddoriaeth faróc, cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth ramantaidd, yn cynnig dadansoddiad o ddeg ar hugain o weithiau cerddorol o'r tair...

+

Crynodeb o Hanes Cerddoriaeth Fodern o Debussy i Boulez. A Welsh translation of Paul Griffiths' 1978 "A Concise History of Modern Music"...

+

Cyfieithiad Cymraeg o astudiaeth ddarluniadol gynhwysfawr o hanes a datblygiad cerddoriaeth y cyfnod clasurol, tua 1780-1820, yn cynnwys disgrifiad o...

+

Addasiad o'r gyfrol Enchanted Evenings: The Broadway Musical from Show Boat to Sondheim. Mae'r llyfr yn dilyn datblygiad sioeau cerdd Broadway gan...

+

David de Lloyd SATB + piano. Tŷ Cerdd, 2019. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

T. Osborne Roberts, SSA + piano. Tŷ Cerdd TCC062, 2019. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. This was a test piece in the 1923...

+

This 4th volume in Schott's Folksong collections for voice + piano accompaniment is devoted to folksongs from the Celtic nations: all have lyrics in...

+

May Hogan Cambern's collection of Christmas favourites arranged and transcribed for the Harp: intended for pedal harp, but could be played on...

+

Rhian Samuel, SATB + piano. Tŷ Cerdd TCC070, 2018. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics, Nesta Wyn Jones. Beth yw...

+

Haydn Morris "Y Blodau Aur / Dancing Daffodils", SA + piano, + Solfa. Banks Archive, 1937. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics...

+

Derec Williams, Linda Gittins + Penri Roberts. Sain, 2018. SATB + unawdau + piano. Oratorio gyfoes yn seiliedig ar Efengyl Sant Ioan / A...

+

Casgliad o 15 Emynau Pasg + CD gan Côr ABC / a collection of 15 Easter hymns, including a CD performed by Côr ABC (Aberystwyth). Curiad - "Hoff Emynau...

+

World Music series: Celtic Play Along for clarinet in Bb, plus backing CD and piano accompaniment, arranged by Martin Tourish. UE, 2018. Trad....

+

J. Morgan Lloyd, unawd i lais canol/ medium-voice solo + piano: Db (bb-f"). OUP archive, 1931. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics....

+

Holl ganeuon cyngerdd agoriadol Eisteddfod Caerdydd 2018 gan Robat Arwyn & Mererid Hopwood, sy'n darlunio bywyd yr actor / canwr Paul Robeson a'i...

+

R.S.Hughes "Y Llongddrylliad " (The Shipwreck), tenor + piano: D (d'-g"). Hughes, 1890 / Ty Cerdd, 2018. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only....

+

Parry Jones a Rhys Williams' Caneuon Cwl 2 - 30 o ganeuon cwl, alawon traddodiadol a rhigymau rhyfedd yn llawn hwyl i blant 5-7 oed, Llais, piano +...

+

Parry Jones a Rhys Williams' Caneuon Cwl 1 - Llyfr cerddoriaeth sy'n cynnwys 30 o ganeuon a rhigymau gwreiddiol mewn gwahanol arddulliau i blant...

+

Austin C. Lovelace's "Partita on St. Denio" for upper-grade organ with pedals. Morningstar 1995 / HL. The traditional Welsh hymn-tune these variations...

+

John Metcalf's Saith darn i'r delyn / 7 compositions for harp (pedal, upper grade level), commissioned by Coleg Telyn Cymru in 1991. Programme notes by...

+

Gerre Hancock's "Fantasy on St. Denio" for upper-grade organ with pedals. Hinshaw 2008 / HL. c. 6 mins. duration. The traditional Welsh hymn-tune this...

+

W. Bradwen Jones "Yr Ehedydd / The Lark", soprano + piano + Solfa: G (e'-a"/b"). Snell, 1937. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics....

+

Trevor Roberts tref. / arr. unsain neu unawd / unison voices or solo voice + piano. Banks, 1977. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English...

+