Casgliad 3 o ganeuon / the 3rd collection of the songs of J. Eirian Jones. Y Lolfa 9781784612665, 2016. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh...

+

Cyntaf a'r Olaf, Y
  £19.99

33 o ganeuon Cristnogol. Curiad 2008 [Eglwys Bresbyteraidd Cymru]. C1060. 1897664079. gol. Dafydd Hughes Pritchard. Llais unigol, piano +...

+

Tr. / arr. E. T. Davies TTBB. OUP, 1948. Banks 679. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics , a capella, + Solfa. £1. 50.

+

Carol traddodiadol Ffranceg / French traditional carol tr./ arr. Alan Smith SATB a capella. Curiad 3074, 2003. Geiriau Cymraeg, Ffranceg + Saesneg/...

+

Tr. / arr. Jayne Davies. Roberton, 2004. Goodmusic 75451. SSAA + unawd/solo + piano. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics .

+

Tr. / arr. Grace Williams. UWP, 1960. G80068. SSA a capella. Welsh & English lyrics.

+

Tr. / arr. Mervyn Burtch TTBB a capella, + Solfa. Gwynn, 1983. G4051. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr./Arr. Mansel Thomas Llais uchel/High voice + piano [A], MT246, llais isaf/medium/low voice + piano [G], MT260. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh...


Tr. / arr. Mansel Thomas SATB + piano. MTT062, 1986. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr. / arr. William Mathias SATB a capella, + Solfa. Gwynn, 1983. G3084. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Llais canol / medium voice & piano: F minor (c'-f"). Tr./arr. John H. Roberts, Snell, 189?. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

J. Morgan Lloyd tr. / arr. SSA + piano. UWP / Gwynn. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Variations on " Dafydd y Garreg Wen " (David of the White Rock) op.70 by Sigismond Thalberg (1812-1871) for pedal harp, c. Grade 7 level. Adlais, 2011...

+

Tr./arr. Ben Parry SSAATTB a capella (for Swingle Singers). Peters, EP77048, 2004. Geiriau Cymraeg (v.1) & Saesneg (v.2) / Welsh (verse 1)...

+

Dafydd y Garreg Wen / David of the White Rock - tr./arr. llais uchaf / high voice + piano, Brinley Richards, 1873: F minor (c'-f"/ab"). Tŷ Cerdd...

+

One of John Thomas' virtuoso fantasias for harp on Welsh traditional tunes: for higher-level pedal harp players. Adlais 064

+

Tr./arr. John Thomas. Llais/voice + telyn/harp, F minor (c'-f"). Adlais191, 2011. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics....

+

Tr./arr. Mansel Thomas Llais uchel/ High voice + piano: E minor (b-e") MT244 - llais isaf/medium/low voice + piano: D minor (a-d") MT258. Geiriau...


Tr. / arr. Mansel Thomas. A/B unawd / solo + TTBB & telyn / harp / piano. MT, 1971. MTT002. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh &...

+

Tr./arr. Percy Grainger llais uchel/high voice + piano: G minor (d'-g"), Schott, ED10809, 1954. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

Tr./arr. T. Osborne Roberts Llais canol/medium voice + piano, + Solfa: E minor (b-e"). Snell, 1926. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

Eric Jones. Curiad, 1999. 1897664222. Llais/ voice + piano, geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics. Eisteddfod Genedlaethol 2023...

+

Caneuon i blant gan T. Gwynn Jones, llais/voice + piano. Gwasg Gwynedd, 2002. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only. Bwgan Brain, Y...

+

Joseph Kosma's 1947 " Autumn Leaves" ( Dail yr Hydref ) tr./arr. Emrys Williams TTBB + piano, + Solfa. Curiad 4054, 1994. Geiriau Cymraeg &...

+

Dawns-gan / Dance-song, Hungary: Lajos Bardos, TTBB a capella + Solfa. Gwynn 4X01, 1941. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Daniel Huws. Cyhoeddiadau Plas Hendre, 2017. Tecst Gymraeg / Welsh text. Darlith sy'n codi cwestiynau ac yn cynnig syniadau am agweddau ar...

+

Unawd S/T + piano, + Solfa: A (e'-g''). John Hughes, Snell, 1915. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics

+

Y Darlun - Davey Davies tr./arr. Jeffrey Howard T TBB + piano. Tŷ Cerdd TCC005, 2016. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Islwyn Ffowc Elis . tr. / arr. N. G. Davies TTBB + piano. Ambleside, 1979. IMP / Banks 00434. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English...

+

Can ysbrydol / Spiritual tr./arr. Colin Lawrence TTBB a capella, + Solfa. Curiad 4095, 1999. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

Dawns Flodau'r Orsedd / Gorsedd Flower Dance. Traddodiadol, trefniant gan / traditional, arranged by W.S. Gwynn Williams. Unawd piano / telyn / Piano or...

+

Gareth Glyn, TTBB + piano. Gwynn, G4084, 2011. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics

+

A bilingual volume comprising a collection of a dozen dances first published at the end of the 18th century by Edward Jones, 'The King's Harper'...

+

Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys y casgliad cyflawn o wyth dawns ffair Nantgarw, cyfarwyddiadau dawnsio, sgôr o linell yr alaw, a chyfarwyddiadau cordio,...

+

Casgliad o 19 o ddawnsfeydd gwerin yn cynnwys disgrifiadau o'r symudiadau yn Cymraeg & Saesneg, sgôr o linell yr alaw, a chyfarwyddiadau cordio....

+

Published by the Welsh Folk Dance Society, this collection contains 38 dances devised to traditional tunes in the 20th century -...

+

55 Dances with music & instructions. Gol. / ed. Eddie Jones. Y Lolfa, 1987. 9780862432423. Alaw + chordiau, gyda manylion ddawnsiau / Tune +...

+

Casgliad o 28 o ddawnsiau newydd yn yr arddull draddodiadol, ynghyd â'r gerddoriaeth a chyfarwyddiadau dwyieithog. A collection of 28 new...

+

Deuawd / duet: Tenor + Baritone + piano, + Solfa: G (c-d'/f' / f'-g"). William Davies, Snell, 1897. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

Deuawd /duet Tenor + Baritone + piano, + Solfa. J. Brwynog Jones, Snell. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Deuawd / duet Tenor + Baritone + piano, + Solfa. Joseph Parry, Snell 1919. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Schubert (" An die Musik") D547 / op.88/4: D (c#'-f#") neu Bb (a-d") Gwynn 80079. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics.


TTBB + piano + solfa. Eric Jones, Curiad C4126, 2002. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Madrigal, Hans Leo Hassler, SATB a capella. Gwynn 3073, 1962. Geiriau Cymraeg, Almaeneg, Idaleg & Saesneg/Welsh, German, Italian & English...

+

T. Hopkin Evans, SATB Anthem / Gytgan, + piano. Hughes a'i Fab, 1934. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. NB allan o brint / now out of print,...

+

Unawd llais isaf / low voice + piano, + Solfa: G minor (c'-f"). David J. Evans: Snell, 1919. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Robert Smith, SA + piano. UWP/Gwynn 80204, 1962. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Rhys Jones. "Ar gyfer plant ysgol" (For schoolchildren). Llais / voice + piano. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Hughes a'i Fab 1961, a...

+

Deuawd / duet Tenor + Bass + piano, + Solfa: D (B-d'/d'-g"). D. Pughe Evans, Snell, 1897. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

A beautifully simple, bilingual and colourful guide to the history and place of the harp in Welsh cultural life.

+

Gareth Glyn, TTBB + piano [+ telyn/harp]. Gwynn, G4079. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Rhyddid Williams. I blant / for children. Llais / voice + piano: C (c'-c") neu / or Eb (eb'-eb"). Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Hughes...


Can gwerin Gymraeg / Welsh folksong "Y Deryn Du" (The Blackbird) tr./arr. Dilys Elwyn Edwards llais canol / medium voice + piano: D (d'-d"). Tŷ Cerdd...

+

Tradd. tr./arr. Gwenan Gibbard SSA a capella: G. Sain CS067, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

A favourite Welsh folksong arranged for medium voice + piano, + Solfa. F (d'-f''). Snell, 189?. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Deryn Pur, Y / Dove, The - tr./arr. llais / voice + piano, Brinley Richards, 1873: F (d'-f"). Tŷ Cerdd TCV042, 2015. Geiriau Cymraeg &...

+

"Transcription of an Old Welsh Air" - a fantasia on "Y Deryn Pur" for upper-grade violin + piano by Albert Sammons. B&H, 1915 (archive copy).

+

Tr./arr. Reginald Redman SATB a capella, + Solfa. OUP archive, 1937, Banks OX797. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. Kelvin Thomas SATB a capella. Curiad, C3089, 1999. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. Mervyn Burtch TTBB + piano, + Solfa. Curiad, C4006, 1992. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. Brian Hughes SSAA a capella. Gwynn, G2501, 1983. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Tr. / arr. Mervyn Burtch TTBB a capella + Solfa. Gwynn, 1983. G4050. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics

+

Tr. / arr. Jayne Davies SSAA + unawd/solo + piano. Roberton, 2004. Goodmusic 75453. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. Valerie Hoppe TTBB + piano, + solfa. Curiad, 1997. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

G. H. Jones, tr. / arr. Mansel Thomas TTBB + piano, + Solfa. Gwynn, 1946. G4021. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English...

+

Can unsain / unison song + piano, + Solfa. D (e'-b'). Tawe-Jones - Hughes, 1933. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. NB allan o...

+

Alaw Negroaidd/Negro Spiritual tr./arr. Alan Smith SSA + piano. Curiad, C2004, 2003. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Folktunes arranged for piano as dances, + dance instructions in Welsh & English. Lyrics to melodies printed separately. UWP / Gwynn, 1947....

+

One of John Thomas' virtuoso fantasias for harp on Welsh traditional tunes: for higher-level pedal harp players. Adlais 200.

+

Deuawd / duet: tenor/soprano + bass , + piano, + solfa. Hugh Davies (Pencerdd Maelor), Snell, 1897. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh text only.

+

Joseph Parry tr./arr. Mansel Thomas TTBB + piano, + Solfa. MTT, 1994. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Unawd tenor F minor, (f'-b'') . Morgan Nicholas, Gwynn G80075, 1961. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Eisteddfod Genedlaethol 2023...

+

Difyrwch Gwŷr Dyfi / Woe to the Day - tr./arr. llais / voice + piano, Brinley Richards, 1873: F (d'-f"). Tŷ Cerdd TCV025, 2015. Geiriau Cymraeg...

+

Pump unawd + un ddeuawd gyda chyfeiliant piano/ 5 solos & 1 duet with piano accompaniment - Rhys Jones & Aled Lloyd Davies. Gwynn G5053, 2004....

+

Diliau'r Dyffryn
  £5.00

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. V arious composers, CCDC, 2004. Gwyl Cerdd Dant 2022 Unawd Oedran Uwchradd Bl.7-11 (Glenys)...

+

Unawd llais canol/ medium voice solo + piano, + Solfa: Bb minor/A (d'-g'') . John Morgan Lloyd. Gwynn 5031. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh &...

+

Emyn Negroaidd/Negro Spiritual tr./arr. E.Olwen Jones SATB a capella. Curiad, C3148, 2014. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr. / arr. Mansel Thomas SATB + piano. MTT091, 1961. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Casgliad o Emynau + CD gan Côr CF1 / a collection of hymns, including a CD performed by CF1 Choir. Curiad - "Hoff Emynau cyfrol 4 / Best Loved Hymns...

+

T. Gwynn Jones, TTBB + piano, + Solfa. Ambleside, 1981. Banks 00435. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics

+

Deuawd o / duet from "Hymn of Praise", SS + piano, + solfa. Gwynn, 1949. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Caneuon o'r sioeau / Songs from the shows of Eilir Owen Griffiths. Alto Publications 2009. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh text only. Can...

+

Mari Lloyd Pritchard, SSA + piano (+ telyn/harp, optional). Gwynn 2013. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Jeffrey Howard, SA + piano. Tŷ Cerdd TCC007, 2014. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only

+

Madrigal, Thomas Morley tr./arr. W.S.Gwynn Williams, SATB a capella. Gwynn 3071, 1961. Geiriau Cymraeg, Idaleg & Saesneg/Welsh, Italian &...

+

3 o ganeuon newydd i'r Eisteddfod Genedlaethol 2001. Curiad, 2000. 1897664087. Llais + piano, fersiwn llais uchel + llais isel, geiriau Cymraeg...

+

Deuawd / duet, tenor + baritone + piano, + Solfa: G (b-eb"/d'-ab"). W. Matthews Williams, Snell, 1962. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

David de Lloyd, SSA + piano. Hughes, 1903 / Tŷ Cerdd, 2017. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Gwyn Arch's arrangement of the traditional spiritual Down By the Riverside for TB (2-part male voices) + piano accompaniment. English lyrics only....

+

Unawd llais canol / medium voice + piano, Bryceson Treharne: C minor (c'-eb"). Gwynn 5005. . Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Original compositions & arrangements inspired by the music & culture of Scotland & Wales. Gwen Màiri Sinclair. Alaw, 2012. 9790708089292....

+

Robat Arwyn SATB a capella. Curiad, C3113, 2000. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Casgliad o Emynau + CD gan Côr Ger y Ffin & Geraint Roberts / a collection of hymns, including a CD performed by Côr Ger y Ffin...

+

Gwyn Arch's arrangement of the traditional spiritual Dry Bones for TB (2-part male voices) + piano accompaniment. English lyrics only. Grove, 2018

+

Morfydd Owen, " Duw 'Greodd Ardd o Rosynnau / God Made a lovely Garden", c.1910: Db (db'-g#"). WMIC archive, 2001. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh...

+

"Es woll uns Gott genadig sein" from Bach's cantata BWV76, 'Die Himmel erzahlen', arr. 1929 W.G.Whittaker SATB + piano (or organ), + solfa. OUP...

+