Llawlyfr ymarferol i fyfyrwyr cerddoriaeth, wedi ei anelu'n bennaf at Lefel A. 30 pennod, wedi eu rhannu'n bump adran yn cynrychioli prif 'ysgolion'...

+

Dafydd Iwan tr. / arr. J. Eirian Jones TTBB + piano. Gwynn, G4070. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh words only.

+

Can clerwyr / Minstrel song, Mississippi, tr./arr. Emyr James TTBB a capella, + Solfa. Curiad 4013, 1994. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh &...

+

R.H. Pritchard, tr. / arr. Mansel Thomas TTBB. Gwynn, 1946. G4023. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics , + Solfa.

+

Emyn-don / hymn tune - "Arglwydd ein Hiachawdwr / Saviour, blessed Saviour" - Gounod tr./arr. Eric Jones, TTBB + piano, + solfa. Curiad, 2001. Geiriau...

+

6 Cân Werin i blant / Folksongs for children, tr. / arr. E. Olwen Jones, llais / voice + Orff-instruments, small percussion and recorder or guitar ad...

+

Gol./ed. W.S.Gwynn Williams llais/voice + piano. Gwynn G9008. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. Beethoven -...

+

Dilys Elwyn Edwards. Gwynn [UWP], 1962. 80051. Llais/ voice + piano, + solfa, geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics....

+

E. Olwen Jones' volume of Chwe Chan Werin Gymreig / Six Welsh Folk Songs arr. unison voices + percussion (tuned - 2 glocks, 2 metallophones, 3...

+

Schubert gol./ed. W.S.Gwynn Williams llais/voice + piano. Gwynn G80053. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Ave Maria - G (d'-d'')...

+

74 o Emynau Modern / modern hymns. Gol. / ed. Falyri Jenkins. Y Lolfa, 1983. 0862430593. Llais / voice + piano + chordiau gitar, geiriau Cymraeg yn...

+

Llyfr i gynorthwyo athrawon sydd heb arbenigedd mewn cerddoriaeth i gyflwyno'r pwnc yn y dosbarth i blant oed cynradd. Mae pob un o'r projectau yn y...

+

Despite the title, this collection by Ank van Campen mostly arranges traditional Welsh & Irish tunes for non-pedal harp at an easy level....

+

Despite the title, this second collection by Ank van Campen mostly arranges traditional Welsh, Scottish, English & Irish tunes for non-pedal harp...

+

Emyn-don / hymn-tune Clawdd Madog (Os gwelir fi bechadur / Should I one day, a sinner), D. Christmas Williams, tr. / arr. W. Tudor Jones TTBB + piano, +...

+

Meirion Williams - unawd baritone solo + piano, + Solfa: G (b-d"). Snell, 1936. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Eric Jones, SA + piano. Curiad, C2027, 1996. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Caradog Roberts, SATB a capella - Psalms 75 + 77. Banks, 1928. YS970. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Vincent Thomas, SA + piano, + Solfa. Gwynn, G2020, 1939. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Clychau Aberdyfi / Bells of Aberdyfi, The - Charles Dibden + Dorothy Jordan, tr./arr. llais canol / medium voice + piano, Brinley Richards, 1873: G...

+

One of John Thomas' virtuoso fantasias for harp on Welsh traditional tunes: for higher-level pedal harp players. Adlais 062

+

9 o Garolau newydd/new carols, Gwennant Pyrs. Curiad, 2000. 189766429X. Llais unigol / solo voice + piano, geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics...

+

David Evans, SATB a capella. OUP archive, 1932 Banks OX749. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Ernest Newton, Novello, NOV470377,1923. Llais / voice + piano, + Solfa: C (c'-e'') . Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh + English lyrics.

+

Jeffrey Howard, SA + piano. Tŷ Cerdd TCV003, 2014. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only

+

Dilys Elwyn Edwards, SSAA a capella. Gwynn, G2513, 1989. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Gareth Glyn, TTBB + piano, + Solfa. Curiad 4045, 2002. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics

+

Hen Garol Gymreig / Old Welsh Carol, tr./arr. W.S.Gwynn Williams SATB + a capella, + Solfa. Gwynn 8506, c.1940. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh...

+

Sioned Webb, SA + piano. Gwynn 2524, 2013. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

68 o ganeuon ar gyfer plant 3-7 oed, 15 ohonynt yn newydd sbon. / A collection of 68 songs for children under 7, 15 of which are newly-published....

+

Leah Owen - 20 o ganeuon & deuawdau i blant. Llais + piano. Geiriau Cymraeg yn unig / 20 children's songs & duets, Welsh lyrics only....

+

Tr. / arr. Mansel Thomas SATB a capella. MTT066, 1943. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. Olivia Dussek, gol./ed. Ann Griffiths - Prelude, Theme & Variation on " Codiad yr Ehedydd / Rising of the Lark" for pedal or lever...

+

One of John Thomas' virtuoso fantasias for harp on Welsh traditional tunes: for higher-level pedal harp players. Adlais 167.

+

One of John Thomas' virtuoso fantasias for harp on Welsh traditional tunes: for higher-level pedal harp players. Adlais 063.

+

Unawd llais uchel / high voice solo + piano: G (e'-g"). Mansel Thomas. MTT , 1990. MT187. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

R.L. Lewis, tr./arr. Gwilym Lewis TTBB + piano. Curiad, C4027, 2002. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics

+

Eric Jones, TTBB + piano, + Solfa. Curiad 4133, 2006. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics

+

Mendelssohn, gol./ed. W.S.Gwynn Williams SA + piano, + Solfa, in Eb. Gwynn 2057, 1956. Geiriau Cymraeg, Almaeneg & Saesneg/Welsh, German &...

+

Paul Sartin's collection of folk songs from the British Isles are arranged for a capella / unaccompanied choirs in various configurations, with...

+

A short, bilingual biography of Welsh composer Morfydd Owen (1891-1918) - Lyn Davies, Tŷ Cerdd 0954793706, 2004. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh...

+

A newly reprinted edition of this classic from Olwen Williams. Includes the former "Cornel Canu 1 & 2".

+

Emyn-don / hymn tune "In Memoriam", Caradog Roberts tr./arr. Brian Hughes TTBB + piano. Curiad 4156, 2016. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh &...

+

Unawd / solo Contralto / Baritone: A minor (a-eb'') neu / or Soprano / Tenor : C# minor (c#'-g'') + piano, + Solfa . J Griffith Thomas,...


Unawd / solo llais canol/isaf for medium/low voice + piano: C (a-e"). MTT, MT132, neu / or llais uchaf / High voice + piano: C (c'-g"), MT208, 1986....


Unawd llais uchaf / high voice solo + piano, + Solfa: Bb (d'-g"). Gwynn 5008, 195?. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Handel, o oratorio "Judas Maccabeus" - emyn-don / hymn-tune "Macabeus" ( Crist a Orchfygodd / Thine be the Glory ), tr/arr Derek Littlemore TTBB +...

+

W.Albert Williams, SA + piano. Gwynn archive. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Unawd mezzo + piano: E minor (e'-g''). Morgan Nicholas, Gwynn G80062, Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Eric Jones, SATB + piano. Curiad 3107, 2002. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr./arr. Nigel E. Jones SATB a capella. B&H M051475933, 2005. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Nia Wyn Jones & Iwan Hughes - Deg o ganeuon gwreiddiol i'w mwynhau gan bawb o bob oed / ten original songs for all ages . Sain, 2017:...

+

Medley: Lisa Lân, Ar lan y môr & Suo Gân, tr. / arr. Alan Llewellyn Thomas SSA + piano. Curiad, 2018. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Medley: Lisa L â n, Ar lan y m ô r & Suo G â n, tr. / arr. Alan Llewellyn Thomas TTB + piano. Curiad, 2018. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh...

+

Meirion Williams, llais isaf / high voice + piano: G (f#'-g"). Hughes, 1952 / Tŷ Cerdd TCV107, 2017. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh &...

+

John Hughes' "Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd / Guide me, O thou great Redeemer " tr./arr. John Frederick Hudson SATB + piano. Tŷ Cerdd, 2018. Geiriau...

+

John Hughes' "Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd / Guide me, O thou great Redeemer " tr./arr. John Frederick Hudson SSAA + piano. Tŷ Cerdd, 2018. Geiriau...

+

John Hughes' "Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd / Guide me, O thou great Redeemer " tr./arr. John Frederick Hudson TTBB + piano. Tŷ Cerdd, 2018. Geiriau...

+

John Hughes tr./arr, William O. Jones TTBB + piano, + Solfa. Curiad, C4036, 1995. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics

+

Huw Chiswell , tr./arr. TTB Aled Maddock. Sain, 2014. CS063. TTB + piano. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Llyfr yn cynnwys 67 o ganeuon gan / a genir gan Dafydd Iwan ac Edward Morus Jones, sef caneuon yn cyflwyno'r dyffryn dychmygol Cwm-Rhyd-y-Rhosyn / 67...

+

Nia Wyn Jones, SA + piano. Curiad 2040, 2015. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Llifon Hughes-Jones. Roberton. Goodmusic 75144. SA . Welsh & English lyrics.

+

Cwsg / Sleep. Llifon Hughes-Jones SATB + piano, + Solfa. Roberton/Goodmusic 63234, 1994. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics .

+

T. Osborne Roberts, SSA + piano. Tŷ Cerdd TCC062, 2019. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. This was a test piece in the 1923...

+

Deuawd / duet: SA + piano, + Solfa: Db (bb-eb"/db'-g"). J.S.Williams, Snell, 1921. v Ge iriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

W. Matthews Williams, SA + piano, + Solfa. Gwynn, G2017, 1938. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr. / arr. Gustav Holst SATB a capella. Cramer, 1931. JC61585. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Gilmor Griffiths, unawd i llais canol / solo for medium voice + piano: Eb (bb-eb"). Y Lolfa. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Tr. / arr. Gustav Holst SAB/SATB a capella. Cramer, 1931. JC61583. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Tr. / arr. Gustav Holst SAB a capella. Cramer, 1931. JC61296. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. [Solfa available...

+

Unawd mezzo/baritone + piano, + Solfa: F (c'-f'') . W. Albert Williams, Gwynn G5037, 1948. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English...

+

One of John Thomas' virtuoso fantasias for harp on Welsh traditional tunes: for higher-level pedal harp players. Adlais 196.

+

Joseph Parry, TTBB a capella, c.1874. Tŷ Cerdd, 2018. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics. Often referred to by the name...

+

The final chorus of Bach's cantata "Gott, der Herr", BWV79, 'Nun Danket Alle Gott', arr. 1929 W.G.Whittaker SATB + piano (or organ), + solfa. OUP...

+

Unawd llais uchaf / high voice: G (d'-g") neu / or llais isaf / low voice: Eb (bb-eb") + piano, + Solfa. Joseph Parry. Snell, 1916. Geiriau Cymraeg...


Unawd bas / bass solo + piano, + Solfa: C minor (g-d"). Snell, 1937. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

Tr. / arr. Mansel Thomas TTBB + piano, + Solfa. Gwynn, 1974. G 4062. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. Dacw Mam...

+

Tr./arr. Mary S. Jones TTBB a capella, + Solfa. Curiad, C 4074, 1997. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics

+

Tr. / arr. Caradog Roberts TTBB + piano. Banks, 1928. YS969b. Welsh & English lyrics.

+

Tr. / arr. David de Lloyd SATB + piano, + Solfa. OUP / Gwynn 80064, 1938. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. Medley-style, but...

+

Tr./arr. Alwyn Humphreys TTBB medley + piano, + Solfa. Curiad C4122, 2003. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics....

+

D. Roy Saer, CAGC, 2006: Hanes mewn gymraeg + saesneg, + lluniau / bilingual illustrated history of Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / The Welsh Folk-Song...

+

Gareth Glyn, SATB + piano. Gwynn, G3115, 2009. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

+

Unawd baritone + piano, + Solfa: Ab (bb-eb”) . R.S.Hughes, Snell, 1937. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Unawd mezzo + piano: Ab (c'-f"). T. Osborne Roberts, Snell, 1941. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Unawd soprano / tenor + piano, + Solfa: F (e'-g"). Owen Williams (Eglwys Bach), Snell, 1925. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Curiad, 1999. 1897664427. Caneuon gwreiddiol i blant / Original Welsh songs for children: Robat Arwyn, Caryl Parry Jones & Mal Pope ....

+

David Richards. Solo 1st verse + TTBB continuation, Eb. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics , + Solfa. NB this is currently...

+

Unawd / solo + piano: G (d'-e"). David Jenkins, Snell, 1920. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Llais uchaf / High Voice: E (e'-f'') neu /or Llais canol/isaf / Medium/Low Voice: C (c'-d'') + piano, + Solfa. Snell, 1915. Geiriau Cymraeg +...


Unawd baritone + piano, + Solfa: G (d'-d"). Anon. (geiriau / words 'Meirionfab'), Snell, 1926. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Unawd / solo + piano, + Solfa: C (c'-e"). Owen Williams (Eglwys Bach), Snell, 1928. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

+

Idris Lewis, TTBB (+ solo T) + piano. Snell, 1934. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh words only.

+

TTBB a capella, + Solfa. Curwen, JC50749. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics

+

16 o ganeuon i blant / children's songs. J. Eirian Jones. Y Lolfa 1997. 0862434181. Llais + piano. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only....

+