30 o hoff ganeuon gan / trefniant gan John ac Alun / 30 songs by & arranged by the hugely popular Welsh singing duo, John T. Jones & Alun...

+

Canu Clod 2 (I-Y)
  £26.99

2 cyfrol newydd o dros 200 o ganeuon Cristnogol, hen a newydd, i blant, yn cynnwys cyfeiliant llawn. Geiraiu Cymraeg yn unig....

+

The most popular basic clarinet tutor that we sell, based on melodies familiar to children. Jonathan Rutland, A.C.Black, 3rd edition 2008....

+

Richard Vaughan, SATB + piano. Curiad 3150, 2014. Geiriau Cymraeg & Lladin/Welsh & Latin lyrics. NB this is NOT set for...

+

"Arglwydd, gad im dawel orffwys / Grant, O Lord, a peaceful respite" John Hughes, tr. / arr. Arwel Hughes TTBB + piano. Gwynn, 1984. G4058. Geiriau...

+

Edwards & Hand's classic song of mining life arr. TTBB + piano accompaniment. Banks SE02, 1975. English lyrics only.

+

Tr. / arr. Mervyn Burtch TTBB a capella, + Solfa. Gwynn, 1983. G4051. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Stephen Adams' "The Holy City" (Jerusalem, Jerusalem) arr. TTBB + piano accompaniment, + solfa, by Doris Arnold. B&H, M060010071, 1938. English text...

+

Abracadabra Flute
  £6.99

The most popular basic flute tutor that we sell, based on melodies familiar to children. Malcolm Pollock, A.C.Black, 3rd edition 2008. Set for Trinity...

+

Tr. / arr. TTBB Henry Geehl. Ashdown, 1954. EA37026. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics , + Solfa.

+

Cyntaf a'r Olaf, Y
  £19.99

33 o ganeuon Cristnogol. Curiad 2008 [Eglwys Bresbyteraidd Cymru]. C1060. 1897664079. gol. Dafydd Hughes Pritchard. Llais unigol, piano +...

+

Neil Mackay's A Tuneful Introduction to the 3rd Position for solo Violin . Piano accompaniment published separately. c. Grade 2-3 level....

+