Rubbra's "A Hymn to the Virgin" op.13 no.2 for voice + harp or piano accompaniment in A minor (d'-g") is set for ABRSM Examination 2018...

+

Caneuon Sobin
  £3.95

9 cân boblogaidd gan Sobin a'r Smaeliaid wedi eu trefnu mewn hen nodiant, gyda chyfeiliant piano llawn a chordiau gitâr. 9 popular...

+

'Benedictus' o'r/from cantata "Er Hwylio'r Haul", Robat Arwyn, tr./arr. SSAA + piano. Curiad 2033, 2005. Geiriau Cymraeg /Welsh & Latin lyrics.

+

Deuawd / duet, tenor + bass + piano, + Solfa: C (c-d'/e'-g"). Rev. Hugh Davies, Snell, 1919. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

+

"Casgliad o unawdau I leisiau amrywiol/ a collection of solo songs for various voices". Gareth Glyn. Curiad, C9019, 1998. 1897664818. Llais / voice...

+

Gol./ed. W.S.Gwynn Williams, llais/voice + piano. Gwynn, G9009, 1944. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. Handel -...

+

Casgliad o garolau Nadolig + CD gan C ôr Rhuthun & Robat Arwyn / a collection of Christmas carols, including a CD performed by C ôr Rhuthun,...

+

Edited for ABRSM by Catherine Black and Paul Harris for cello + piano accompaniment; c.ABRSM Grade 1-2 standard . Anon. - Italian Rant...

+

Carol y Seren/The Star Carol, Gareth Glyn, tr./arr. SATB + piano, + solfa. Curiad, 3081, 1997. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics...

+

Caneuon i blant gan Geraint Lewis - llais/voice + telyn/harp. Alaw, 2010. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only. Bwyta Gormod...

+

20 o ganeuon Tecwyn Ifan. Y Lolfa, 1980/2012, 9781847716323. Llais + cordiau gitar, heb piano, geiriau Cymraeg yn unig / Voice + guitar chords,...

+

Emyn-don / hymn-tune "Llwyn Owen" (Dyma gariad fel y moroedd / Here is love, vast as the ocean), Morfydd Llwyn Owen tr./arr. Edward-Rhys Harry TTBB +...

+