Eric Jones - caneuon llais uchel/ high voice + piano. Curiad, 1996. 1897664060. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. ....

+

Tr./arr. W.S.Gwynn Williams llais canol / medium voice + piano, + Solfa. Gwynn G1013, 1954. Geiriau Cymraeg, Almaeneg + Saesneg/ Welsh, German...

+

This famous Spiritual is arranged for TTBB + piano accompaniment, + solfa, by Geraint Roberts & Annette Bryn Parri. Sain CS002, 1994. English...

+

One of the most popular musical shows written for Theatr Maldwyn. Y Lolfa, 086243484X, 1998. Geiriau Cymraeg yn unig. Colli'r Cyfan - Edward...

+

88 tunes collected by Iolo Morganwg (Edward Williams, 1747-1826), also containing detailed notes in Welsh & English, giving the history and...

+

Canu Clod 2 (I-Y)
  £26.99

2 cyfrol newydd o dros 200 o ganeuon Cristnogol, hen a newydd, i blant, yn cynnwys cyfeiliant llawn. Geiraiu Cymraeg yn unig....

+

Lewis Hartsough's "Gwahoddiad" (Mi glywaf dyner lais) tr./arr. Jeffrey Howard SATB + piano. Tŷ Cerdd TCC004, 2015. Geiriau Cymraeg & Saesneg /...

+

The 2nd beautifully-illustrated collection of famous Welsh songs - a bestseller. / Ail gasgliad hardd-darluniadol o ganeuon Cymreig enwog....

+

This song is performed under the title "Mae Ehangder" (the first line of the lyrics) on Bryn Terfel's album "Simple Gifts"


Tr. / arr. Hugh Roberton TTBB. AHC, 1940. Goodmusic 53018, M222242159. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics , a capella, +...

+

The most popular basic clarinet tutor that we sell, based on melodies familiar to children. Jonathan Rutland, A.C.Black, 3rd edition 2008....

+

Piano accompaniments to the pieces in Abracadabra Violin 1, Abracadabra Viola & Abracadabra Cello. A Friend In Deed - Sebba...

+