Alwyn Humphreys' arrangement for the Morriston Orpheus Choir of "An American Trilogy", as sung by Elvis Presley, for TTBB + piano accompaniment ,...

+

This standard collection of Welsh folksongs is uniform with the other B&H folksong collections for solo voice + piano, but unfortunately...

+

Joseph Parry's great male voice choir piece "Myfanwy" arranged by Denzil Stephens for Euphonium + piano accompaniment. As played by David Childs -...

+

Joseph Parry. TTBB a capella. Snell, 1931. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Rhys Jones. Dwsin o ganeuon i blant a phobl ifanc / 12 children's songs. Gwynn, 2007. G9027. 900426993. Llais + piano, geiriau Cymraeg yn unig /...

+

Dilys Elwyn Edwards, SATB + piano. Gwynn, G3097, 1988. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Cylch o ganeuon i SATB, unawdwyr + piano/ A song-cycle for SATB, soloists + piano. Robat Arwyn. Curiad, 2001. 1897664486. Geiriau Cymraeg +...

+

Casgliad amrywiol o ganeuon Cymraeg o fyd y sioeau cerdd. Cyfieithiadau newydd sbon o sioeau Broadway a'r West End, yn ogystal â chaneuon gwreiddiol...

+

G. H. Jones, tr. / arr. Mansel Thomas TTBB + piano, + Solfa. Gwynn, 1946. G4021. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Welsh Songs
  £3.95

A little 'buskers' format (no piano accompaniment) book of Welsh favourites. Y Lolfa, 2000. 0862435250. Tr. / Arr. Lefi Gruffudd . Llais +...

+

Mwy o glap a chân
  £8.95

92 o Emynau Modern. . Gol. / ed. Ann Morgan. Y Lolfa, 1989. 0862431867. Llais + piano + chordiau gitar, geiriau Cymraeg yn unig. £8.95...

+

Joseph Parry's famous hymn-tune tr./arr. Alwyn Humphreys TTBB + piano. Curiad C4062, 1996. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English...

+

Leah Owen + Selwyn Griffith. 20 o ganeuon i blant/ children's songs. Curiad, 1995. 1897664702. Llais, piano + chordiau gitar, geiriau Cymraeg yn...

+

11 o ganeuon i blant / songs for children, Robat Arwyn. Curiad, 2000. 1042 : 9781897664193. Llais / voice + piano. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh...

+

The famous tenor solo from the musical "Chess" by Abba's Benny Andersson & Bjorn Ulvaeus arr. TTBB + piano accompaniment by Haydn James. Banks,...

+

100 Years Of Popular Music: 1900-20s - the 1st volume in a series spanning the 20th century & beyond; in original versions/keys for voice + piano...

+

Caneuon / songs, Robat Arwyn. Y Lolfa, 1991, 9780862432492. Llais / voice, piano + chordiau gitar. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only....

+

Hugh Roberton TTBB a capella, + Solfa. Curwen, 1958. Goodmusic 50666. English lyrics only: a separate Welsh-language copy is also available - see "Yno...

+

John Humphries' collection of classical favourites for early-stage F Horn + piano accompaniment. Set for ABRSM Examinations 2017-21 F Horn Grade...

+

The new Novello edition of the vocal score of J.S.Bach's "Matthaus-Passion / St. Matthew Passion " BWV 244. Edited with a new English translation by...

+

For brass players working in the treble clef [cornet / tenor horn / baritone / euphonium / trombone / tuba], this book contains a wide selection of...

+

Eric Jones - caneuon llais uchel/ high voice + piano. Curiad, 1996. 1897664060. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. ....

+

Boed Noël
  £11.99

26 Welsh carols old & new, including "Draw Tua Bethlehem", popularised worldwide by Charlotte Church's recording. A Christmas best seller. 26 o...

+

Curiad, 1999. 1897664427. Caneuon gwreiddiol i blant / Original Welsh songs for children: Robat Arwyn, Caryl Parry Jones & Mal Pope ....

+

Fersiwn Cymraeg o / The Welsh translation of 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat'. Andrew Lloyd Webber & Tim Rice, tr. Aled Lloyd Davies...

+

Casgliad o Emynau + CD gan Côr Cymry Lerpwl & Keith Orrell / a collection of hymns, including a CD performed by Liverpool Welsh Chorale, conducted...

+

This famous Spiritual is arranged for TTBB + piano accompaniment, + solfa, by Geraint Roberts & Annette Bryn Parri. Sain CS002, 1994. English...

+

One of the most popular musical shows written for Theatr Maldwyn. Y Lolfa, 086243484X, 1998. Geiriau Cymraeg yn unig. Colli'r Cyfan - Edward...

+

Ffrindiau
  £15.99

18 o ganeuon i blant, llais/voice + piano + chordiau gitar/guitar chords, + CD. Cyfnod Allweddol/Key Stage 1. Curiad, C1043, 2001. Geiriau Cymraeg...

+

Tr./arr. W.S.Gwynn Williams llais canol / medium voice + piano, + Solfa. Gwynn G1013, 1954. Geiriau Cymraeg, Almaeneg + Saesneg/ Welsh, German...

+

This song is performed under the title "Mae Ehangder" (the first line of the lyrics) on Bryn Terfel's album "Simple Gifts"


The 2nd beautifully-illustrated collection of famous Welsh songs - a bestseller. ----- Ail gasgliad...

+

Piano accompaniments to the pieces in Abracadabra Violin 1, Abracadabra Viola & Abracadabra Cello. A Friend In Deed - Sebba...

+

Carol o'r Fon / Anglesey Carol tr. / arr. Mansel Thomas SATB + piano. MTT, 1986. Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English lyrics.

+

Lewis Hartsough's "Gwahoddiad" (Mi glywaf dyner lais) tr./arr. Jeffrey Howard SATB + piano. Tŷ Cerdd TCC004, 2015. Geiriau Cymraeg & Saesneg /...

+

30 o hoff ganeuon gan / trefniant gan John ac Alun / 30 songs by & arranged by the hugely popular Welsh singing duo, John T. Jones & Alun...

+

Tr. / arr. Hugh Roberton TTBB. AHC, 1940. Goodmusic 53018, M222242159. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics , a capella, +...

+

The most popular basic clarinet tutor that we sell, based on melodies familiar to children. Jonathan Rutland, A.C.Black, 3rd edition 2008....

+

"Arglwydd, gad im dawel orffwys / Grant, O Lord, a peaceful respite" John Hughes, tr. / arr. Arwel Hughes TTBB + piano. Gwynn, 1984. G4058. Geiriau...

+

Canu Clod 2 (I-Y)
  £26.99

2 cyfrol newydd o dros 200 o ganeuon Cristnogol, hen a newydd, i blant, yn cynnwys cyfeiliant llawn. Geiraiu Cymraeg yn unig....

+

Tr. / arr. Mervyn Burtch TTBB a capella, + Solfa. Gwynn, 1983. G4051. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.

+

Richard Vaughan, SATB + piano. Curiad 3150, 2014. Geiriau Cymraeg & Lladin/Welsh & Latin lyrics. NB this is NOT set for...

+

Edwards & Hand's classic song of mining life arr. TTBB + piano accompaniment. Banks SE02, 1975. English lyrics only.

+

Cyntaf a'r Olaf, Y
  £19.99

33 o ganeuon Cristnogol. Curiad 2008 [Eglwys Bresbyteraidd Cymru]. C1060. 1897664079. gol. Dafydd Hughes Pritchard. Llais unigol, piano +...

+

Stephen Adams' "The Holy City" (Jerusalem, Jerusalem) arr. TTBB + piano accompaniment, + solfa, by Doris Arnold. B&H, M060010071, 1938. English text...

+

Tr. / arr. TTBB Henry Geehl. Ashdown, 1954. EA37026. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics , + Solfa.

+

Abracadabra Flute
  £6.99

The most popular basic flute tutor that we sell, based on melodies familiar to children. Malcolm Pollock, A.C.Black, 3rd edition 2008. Set for Trinity...

+

Neil Mackay's A Tuneful Introduction to the 3rd Position for solo Violin is set for ABRSM Examination 2016-19 Violin Grade 3 (List B: German Folk...

+